Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу

Галузеве рішення «Бухгалтерія елеватора, млина та комбікормового заводу» призначено для автоматизації бухгалтерського і податкового обліку, включаючи підготовку обов’язкової (регламентованої) звітності, в організаціях, що здійснюють будь-які види комерційної діяльності: оптову і роздрібну торгівлю, комісійну торгівлю (включаючи субкомісію), надання послуг, виробництво і т.д. Бухгалтерський і податковий облік ведеться відповідно до чинного законодавства України.

Програма «Бухгалтерія елеватора, млина и комбікормового заводу» є одним з кращих галузевих рішень для комбінатів хлібопродуктів, елеваторів, борошномельних і комбікормових заводів України.

Кількісно-якісний облік зерна

Рішення «Бухгалтерія елеватора, млина та комбікормового заводу» враховує вимоги таких нормативних документів:

 • Закон України «Про зерно та ринок зерна в Україні» (№ 37-IV прийнятий Верховною Радою України 4 липня 2002 року);
 • ДСТУ 2422-99 Зерно заготівельне і постачальне. Терміни та визначення;
 • ГОСТ 13586.3-83 Зерно. Правила приймання і методи відбирання проб;
 • «Інструкція про ведення обліку й оформлення операцій із зерном і продуктами його переробки на хлібоприймальних та зернопереробних підприємствах» (Наказ Міністерства аграрної політики України від 13 жовтня 2008 року № 661).

Управління виробничими процесами

Конфігурація поставляється з підсистемою автоматизації виробничих процесів. У поставку включені налаштування основних процесів елеватора, пов’язані з ввезенням, вивезенням та переміщенням зерна.

Інтеграція з АСУТП

У рамках конфігурації реалізовано механізми зв’язку із системами АСУТП, що використовуються на підприємствах для управління виробництвом. На базі отриманих з АСУТП даних паралельно здійснюється оперативний облік зерна.

Оформлення операцій по роботі з зерном на елеваторі

 • Можливість виписки актів сушіння (форма №34), очищення та зміна класу зерна;
 • Формування обов’язкової документації по елеватору (форма №30, акт розрахунку);
 • Формування обов’язкової звітності по руху зерна, форма 36 і 37;
 • Автоматичне формування бухгалтерських проводок;
 • Формування оперативних звітів;
 • Формування лабораторного журналу (форма №49);
 • Робота з рецептами на одну або кілька готових продукцій;
 • Попередній розрахунок виходу готової продукції борошномельного виробництва (форма 117-план);

Контроль роботи фахівців і підрозділів підприємства

Особливу увагу приділено контролю роботи підприємства. Дане завдання вирішується комплексно, відповідають на наступні ділянки:

 • Обмеження на виконання деяких дій користувачів;
 • Протоколювання дій користувачів;
 • Санкціонування внесення змін до раніше введених документів;
 • Виключення людського чинника при відображенні в обліку виробничих процесів;
 • Інтеграція з системами АСУ ТП;
 • Інтеграція з системами відеоспостереження.

Управління відносинами з постачальниками і покупцями

 • Автоматичний розрахунок вартості наданих послуг,
 • Виписка рахунків-фактур,
 • Формування оперативних звітів,
 • Ведення взаєморозрахунків з власниками зерна,
 • Контроль розрахунку та виставлення послуг.

Управління сировиною і продукцією на комбікормовому заводі і мукомольному підприємстві

 • Облік фактичного випуску готової продукції борошномельного виробництва;
 • Облік виробництва комбікорму;
 • Готової продукції борошномельного виробництва;
 • Довільна переробка;
 • Облік готової продукції, фасування продукції;
 • Інші допоміжні виробництва;
 • Робота з рецептами.

Комерційний відділ, юридична служба

 • Установка как общих, так и индивидуальных цен на услуги элеватора по договорам с контрагентами.
 • Установка цен на покупку сырья и продажу готовой продукции.
 • Формирование актов оказания услуг элеватора.
 • Формирование приказов на отгрузку сырья и готовой продукции (ЗХС-16).
 • Получение блока управленческой отчетности по покупке и продаже сырья и готовой продукции.

Ведення бухгалтерського та податкового обліку згідно законодавства України

Забезпечено вирішення всіх задач, що стоять перед бухгалтерською службою підприємства – від обробки первинних документів до формування регламентованої звітності.

До складу «Бухгалтерія елеватора, млина та комбікормового заводу» включено план рахунків бухгалтерського обліку, відповідно до Наказу Міністерства Фінансів України «Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про його використання» від 30 листопада 1999 р. №291. Склад рахунків, організація аналітичного, валютного, кількісного обліку на рахунках відповідають вимогам законодавства щодо ведення бухгалтерського обліку та відображенню даних у звітності. За необхідності користувачі можуть самостійно створювати додаткові субрахунки та розрізи аналітичного обліку.

Забезпечена робота з такими первинними документами:

 • ЗХС-3 Реєстр товарно-транспортних накладних на прийняте зерно і насіння з визначенням якості за середньодобовим зразком;
 • ЗХС-5 Перелік реєстрів товарно-транспортних накладних на відвантаження зерна, насіння олійних культур і трав;
 • ЗХС-14 Приймальний акт на надходження хлібопродуктів залізничним або водним транспортом;
 • ЗХС-16 Наказ на відпуск (відвантаження) хлібопродуктів;
 • ЗХС-19 Накладна на переміщення хлібопродуктів всередині підприємства;
 • ЗХС-20 Відомість накладних на відвантаження хлібопродуктів;
 • ЗХС-23 Акт на знищення непридатних відходів;
 • ЗХС-30 Акт зачистки;
 • Акт-розрахунок до акту-зачистки;
 • ЗХС-34 Розпорядження та акт на очищення, сушіння зерна, зернобобових та олійних культур;
 • ЗХС-36 Журнал кількісно — якісного обліку хлібопродуктів;
 • ЗХС-37 Звіт про рух хлібопродуктів на елеваторах і складах;
 • ЗХС-47 Картка аналізу зерна;
 • ЗХС-49 Журнал реєстрації лабораторних аналізів середньодобових проб при прийманні зерна;
 • ЗХС-57 Журнал розрахунку середньозважених показників якості зерна та продуктів його переробки;
 • ЗХС-109 Розпорядження на відпуск зерна в переробку;
 • ЗХС-110 Накладна на відпуск зерна в переробку;
 • ЗХС-112 Накладна на здачу продукції з виробництва на склад;
 • ЗХС-114 Довідка про вироблення комбікормів і використання сировини на комбікормовому заводі;
 • ЗХС-117 Акт про зачищення виробничого корпусу і результати переробки зерна;
 • ЗХС-121 Виробничий акт-звіт про використання сировини і виробленню готової продукції;
 • ЗХС-171б Відомість схилів.

Облік транспорту та сільгосптехніки

У програмі фіксуються шляхові та облікові листи, ведеться облік палива, показань спідометра і залишків в баках, розрахунок витрати палива за нормами. Виконується аналіз витрат на утримання машинотракторного парку і розрахунок відрядної зарплати водіїв, механізаторів та їх помічників.

Облік інших витрат

Ведеться в розрізі підрозділів, об’єктів (номенклатурних груп) і статей витрат. Реалізовано потужний механізм розподілу і аналізу витрат, розрахунку фактичної собівартості готової продукції.

Розрахунок зарплати в повному обсязі

Ведення кадрового обліку; система гнучкого настроювання видів і груп розрахунків; розрахунок лікарняних, відпускних. Формування стандартних і регламентованих звітів. Виплата заробітної плати може здійснюватися всіма можливими способами: готівкою, перерахуванням на картку, натуроплатою.

Управління прийманням і відвантаженням зерна

 • Реєстрація руху зерна як автомобільним так і залізничним видом транспорту;
 • Зв’язок з електронним ваговим обладнанням;
 • Автоматичне формування реєстрів по прийому зерна (ЗХС-3) з урахуванням вхідного якості;
 • Виписка наказів на вивезення, переоформлення зерна;
 • Можливість обліку різниці ваги при прийманні;
 • Використання помічників по вводу даних приймання, відвантаження, внутрішнього переміщення, зважування;

Автомобільні та залізничні вагові

 • Реєстрація руху зерна автомобільним і залізничним видом транспорту;
 • Отримання галузевих форм ЗХС-28, 29, 59, 171б і інших неуніфікованих управлінських звітів;
 • Оперативний контроль на стадії зважування завдяки інтеграції з електронними автомобільними або ж/д вагами;

Виробничо-технічна лабораторія

 • Введення аналізів лабораторії;
 • Формування лабораторного журналу;
 • Аналіз якості зерна;
 • Складання рецептур на виробництво готової продукції;
 • Попередній розрахунок виходу готової продукції борошномельного виробництва (форма 117-план);
 • Формування звітів для Державної хлібної інспекції (ДХІ);
 • Робота з актами очищення/сушіння (форма 34);

Елеватор, складський облік

 • Формування реєстрів товарно-транспортних накладних на прийняте зерно (ЗХС-3);
 • Розрахунок залікової ваги і послуг при надходженні зерна;
 • Формування документів переміщення сировини між складами всередині підприємства;
 • Формування актів-розрахунків з контрагентом і актів зачистки (ЗХС-30).
 • Ведення журналу кількісно-якісного обліку (ЗХС-36), формування звіту про рух хлібопродуктів і тари (ЗХС-37) та інших неуніфікованих управлінських звітів.

Більш детальний опис можливостей «Бухгалтерія елеватора, млина та комбікормового заводу» на сайті >>